Áfangalýsing:
Nemendur öðlast þekkingu á undirstöðuatriðum í reglunartækni sem notuð er við stjórn og við eftirlit með
ýmsum vélbúnaði ásamt undirstöðuatriðum mælitækninnar, þekkja hugtök og geta útskýrt helstu mæliaðferðir og
uppbyggingu algengra mælitækja.

Námsefni:
Reglunartækni I - eftir Björgvin Þór Jóhannson (fæst m.a. hjá IÐNÚ í Rvk.) 
Mælitækni - eftir Björgvin Þór Jóhannson (fæst m.a. hjá IÐNÚ í Rvk.) 

Áfangalýsing:

Í þessum áfanga annast nemendur allan daglegan rekstur vélarrúms frá stjórnstöð, sinna bilanagreiningu og nýta sér upplýsingar frá framleiðendum, afgasvakanum og viðvörunarkerfinu til að tryggja öruggan rekstur vélarrúmsins.

Í áfanganum er kennd öll undirstaða við notkun hermis, ræsing á öllum búnaði vélarrúmsins og rekstur þess með hjálp viðvörunarkerfa. Í lok áfangans eru teknar fyrir gangtruflanir og bilanagreining. 

Námsefni:

Allt efni kemur frá kennara / Moodle