Í áfanganum verða teknir fyrir valdir þættir í Íslands- og mannkynssögu á 19. og 20. öld. Þættirnir eru valdir af nemendum og kennara og spilar áhugi nemenda því stórt hlutverk. Samhliða verður lögð áhersla á gagnrýna hugsun og hvernig á að leita heimilda, meta þær og nýta. Það er sérstaklega mikilvægt með tilliti til þess upplýsingamagns sem hefur orðið til á tímabilinu. Í áfanganum er kennslubókin ákveðið grunnefni sem er afar mikilvægt að nemendur lesi til þess að öðlast ákveðinn grunn. Dýpt er fengin með vinnunni í kennslustundum þar sem farið verður í stór og smá verkefni sem krefjast meðal annars sjálfstæðra vinnubragða og heimildaleitar. Nemendur vinna þessi verkefni jafnt einir og með samnemendum þar sem allir þurfa að bera jafn mikla ábyrgð á vinnunni. Fjölbreyttar matsaðferðir stuðla að því. Mikil áhersla er lögð á að nemendur kynnist mismunandi tegundum heimilda og læri að leggja mat á þær með gagnrýnni hugsun. Við verkefnavinnuna er lögð áhersla á að nemendur kafi djúpt ofan í viðfangsefnin sem verða fyrir valinu. Jafnframt kynnast nemendur kostum og göllum ólíkra miðlunarforma sögulegs fróðleiks með því að spreyta sig á þeim. Sú vinna markast af tímabilinu sem verður til umfjöllunar. Nálægðin í tíma veitir nemendur kost á fjölda heimildategunda til að leita í og verkefni munu bera keim af því og kynna nemendur fyrir flóru heimildanna.